Profesjonalne Usługi Informatyczne

Zarządzanie usługami sieciowymi

Zarządzanie usługami sieciowymi to podstawa utrzymania infrastruktury IT. Pomagamy firmom w zakresie zarządzania i administrowania usługami sieciowymi takimi, jak SMB, WSUS, PrintServer, Terminal Server i innymi.

W ramach tej usługi oferujemy administrowanie serwerami:

  • FTP
  • SSH
  • SMB
  • WSUS
  • PrintServer
  • Terminal Server
  • i innymi usługami Windows Server.