Profesjonalne Usługi Informatyczne

Wirtualizacja systemów ERP

Wirtualizacja oprogramowania ERP jest realizowana na bazie uznanych rozwiązań wirtualizacjach (np. VMware lub Microsoft Hyper-V). Dzięki temu zdecydowanie poprawi się dostępność aplikacji.

Dzięki tej usłudze klient otrzymuje wiele korzyści jak:

  • zwiększenie dostępności aplikacji ERP
  • zoptymalizowanie wykorzystanie serwerów
  • zwiększenie elastyczności systemu
  • ograniczenie kosztów.