Profesjonalne Usługi Informatyczne

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników ma na celu ochronę kluczowych danych, których dostęp mogą mieć tylko i wyłącznie wybrane osoby.
Pozwala to określić kto, do czego, w jakim czasie i w jakim zakresie ma dostęp. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa najważniejszych danych z punktu widzenia działalności firm.

Nasze usługi obejmują:

  • prowadzenie dokumentów o uprawnieniach użytkowników
  • kontrolowanie procesu nadawania, odbierania i modyfikowaniu uprawnień użytkowników
  • cykliczną inwentaryzację uprawnień użytkowników
  • generowanie raportów.