Profesjonalne Usługi Informatyczne

Bitrix – test czat

Bezpieczeństwo IT

Informacja oraz ludzie stanowią największą wartość każdej firmy. Bardzo istotnie jest więc ciągłe podnoszenie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ich zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem. Utrata cennych informacji może mieć bardzo duży wpływ na funkcjonowanie firmy.

Wyobraź sobie, co może się stać, jeśli Twoja infrastruktura informatyczna została by naruszona a wrażliwe i poufne dane o Twoich klientach, tajemnice procesów produkcji oraz wytwarzanych produktów, historia zamówień, umowy, numery kont bankowych, korespondencja lub inne istotne informacje zostały by ujawnione?

Istnieje wiele przykładów, jak naruszenie bezpieczeństwa doprowadziło do powstania wielkich strat finansowych i wizerunkowych a w efekcie do zamknięcia dużych firmy.  Dlatego wszystkie systemy komputerowe muszą być wyposażone w zabezpieczenia. Muszą one stanowić barierę zapobiegającemu sabotażowi i szpiegostwu. Trzeba pamiętać, że nie chodzi tylko o ochronę antywirusową, filtry internetowe czy zaporę sieciową. Chodzi także o systemy i procesy wykonywane codziennie w celu ochrony twoich informacji.

W związku z tym oferujemy la Twojej firmy odpowiednią kombinację środków i technologii bezpieczeństwa sieci oraz zapewniamy, że Twoje systemy są bezpieczne i aktualizowane.

Jesteśmy, aby pomóc Ci osiągnąć cele biznesowe oraz chronić Twoją Firmę. Wymaga to nie tylko technologii, protokołów i narzędzi, ale także świadomości zagrożeń oraz przestrzegania ustalonych i sprawdzonych zasad.