Profesjonalne Usługi Informatyczne

Obsługa informatyczna firm

Oferujemy pomoc techniczną, serwis sprzętu i oprogramowania, administrację serwerami i zarządzanie siecią komputerową. Świadczymy wsparcie IT na terenie Trójmiasta i okolic.
 
W ramach obsługi informatycznej zapewniamy ciągłość pracy systemów poprzez szybką reakcję na zgłoszenia. Zapewniamy bezpieczeństwo danych oraz kompetentne doradztwo w obszarze IT. Rozwijamy infrastrukturę informatyczną zgodnie z potrzebami naszych Klientów.

Helpdesk IT jest pierwszą linią pomocy i wsparcia codziennej pracy użytkowników systemu informatycznego oraz opieki nad sprzętem komputerowym i urządzeniami peryferyjnymi.

Zakres świadczonych przez nas usług:
 • pomoc zdalna
 • pomoc u Klienta
 • serwis stacji roboczych
 • pomoc w wyborze, zakupie i instalacji sprzętu komputerowego
 • relokacje sprzętu IT firm, biur i działów
 • dobór, instalacja i przywracanie systemu operacyjnego
 • doradztwo w doborze i instalacja oprogramowania
 • konfiguracja sieci, dostępu do Internetu i poczty e-mail
 • instalacja i aktualizacja oprogramowania systemowego, użytkowego, antywirusowego
 • zabezpieczenie stacji roboczych i ochrona danych (backup, szyfrowanie danych)
 • bieżąca obsługa, instalacja i naprawa systemów operacyjnych (Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS)
 • rozwiązywanie problemów z aplikacjami biurowymi
 • diagnostyka i wykonanie drobnych napraw
 • przekazywanie sprzętu do serwisu producenta i jego odbiór, procesowanie naprawy/wymiany sprzętu
 • instalacja oprogramowania użytkowego
 • diagnostyka urządzeń peryferyjnych
 • wsparcie i rozwiązywanie problemów z urządzeniami peryferyjnymi (drukarki, monitory, skanery, projektory)
 • konfiguracja dostępu do Internetu, poczty e-mail i urządzeń mobilnych
 • prowadzenie ewidencji sprzętu IT
 • zarządzanie licencjami i weryfikacja legalności oprogramowania
 • szyfrowanie dysków, urządzeń przenośnych i poczty elektronicznej

Zapewniamy:

 • krótki czas reakcji
 • sprawną realizację zgłoszeń: pomoc zdalna i z dojazdem w zależności od potrzeb
 • wysoką dostępność usług
 • wygodny system obsługi zgłoszeń, bez konieczności logowania
 • raportowanie: dostęp do ewidencji wszystkich zgłoszeń

Administrowanie serwerami:

 • administracja systemami Microsoft Windows oraz Linux
 • administracja serwerami i utrzymanie ciągłości pracy serwerów oraz urządzeń mass storage
 • stały monitoring i optymalizacja zagrożeń w celu unikania awarii i przestojów w pracy firmy
 • stały nadzór nad wydajnością systemów
 • aktualizacja systemów operacyjnych i baz danych
 • zapewnienie sprawności podstawowych usług systemowych
 • zarządzanie usługami katalogowymi Active Directory, serwerami plików
 • zarządzanie kontami użytkowników, tworzenie grup i reguł w Active Directory
 • zarządzanie GPO
 • administracja bazami danych (MS SQL, MySQL, PostgreSQL)
 • monitoring ciągłości działania aplikacji i usług
 • konfiguracja usług
 • optymalizacja wydajności systemów
 • zabezpieczenie serwerów
 • migracja serwerów
 • wirtualizacja serwerów (Hyper-V, VMWare, XenServer)
 • monitorowanie stanu zasilania
 • monitorowanie stanu urządzeń UPS
 • konfiguracja i zarządzanie backupami
 • zarządzanie hipervisorami i maszynami wirtualnymi
 • administrowanie systemami pocztowymi (Exchange, Postfix)

Zarządzanie siecią komputerową:

 • projektowanie, wdrażanie i utrzymanie sieci LAN/WAN
 • projektowanie sieci bezprzewodowych
 • opracowanie, prowadzenie i aktualizacja dokumentacji
 • dobór, instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych
 • nieprzerwany monitoring sieci pod kątem potencjalnych usterek
 • planowanie rozbudowy i modernizacji sieci na podstawie statystyk ruchu sieciowego
 • zapewnienie wysokiej dostępności (HA)
 • konfiguracja firewall, routerów i swithy
 • konfiguracja usług DHCP i DNS
 • konfiguracja tuneli i dostępów VPN
 • diagnoza awarii sieci
 • definiowanie użytkowników i nadawanie im praw
 • utrzymywanie systemu sieciowego w stanie sprawności