Profesjonalne Usługi Informatyczne

Konsulting i zarządzanie projektami IT

Dla naszych klientów świadczymy usługi konsultingowe oraz zarządzanie projektami informatycznymi.

W ramach tej usługi oferujemy:

 • określenie celów do osiągnięcia
 • pomoc przy uruchomieniu projektów informatycznych
 • pomoc w przygotowaniu harmonogramu wdrożenia projektu
 • przegląd strategii rozwoju korporacji i określenie uwarunkowań biznesowych dla nowych systemów IT
 • przegląd środowiska informatycznego i określenie uwarunkowań technicznych dla nowych systemów IT
 • pomoc w opracowaniu docelowych procesów biznesowych w obszarach biznesowych
 • przygotowanie specyfikacji wymagań funkcjonalnych
 • wybór dostawcy sprzętu/oprogramowania
 • pomoc w zakresie przygotowania planu i harmonogramu wdrożenia
 • pomoc w zakresie prowadzenia projektu wdrożenia
 • pomoc w zakresie zarządzania prowadzonym projektem (np. organizacji spotkań komitetu sterującego projektu, operacyjne planowanie prac projektowych, nadzorowanie przebiegu prac projektowych i ich koordynacja, zarządzanie dostawcą i realizacją jego zobowiązań kontraktowych, itp.)
 • pomoc w zakresie zapewnienia jakości prac wdrożeniowych
 • zarządzanie i prowadzenia biura projektu
 • przegląd powdrożeniowy projektu.