Profesjonalne Usługi Informatyczne

Audyt sprzętu, oprogramowania i licencji

Usługa audytu oprogramowania, licencji i sprzętu skierowana jest do firm szukających sposobu na zoptymalizowanie wykorzystywania swoich zasobów IT.  Kompleksowo przeprowadzony audyt pozwala zapanować nad stanem urządzeń i programów oraz monitorować je. Audyt dostarcza klientowi informacji o stanie sprzętu i oprogramowania. Informacje te pozwalają na precyzyjne planowanie wydatków na cele IT.

Nasza oferta związana z audytem zasobów obejmuje:

  • ewidencjonowanie sprzętu IT oraz jego stanu,
  • zarządzanie licencjami oprogramowania
  • generowanie raportów o aktualnym stanie sprzętu i oprogramowania.