Profesjonalne Usługi Informatyczne

Audyt oprogramowania

Audyt oprogramowania obejmuje ewidencję licencji oprogramowania posiadanego przez firmę oraz ich cykliczną weryfikację. Pozwoli to na eliminację ryzyka ewentualnego użytkowania nielicencjonowanych aplikacji. Audyt wykonywany jest za pomocą specjalistycznego oprogramowania Open Source. Koszty audytu obejmują więc tylko czynności związane z jego przeprowadzeniem.

Audyt oprogramowania wykonywany jest w kilku etapach:

  • instalowanie i konfigurowanie aplikacji
  • instalowanie agentów na urządzeniach
  • inicjalne zasilenie bazy
  • instalowanie skryptów raportowych
  • weryfikację listy zainstalowanego oprogramowania z dostarczoną dokumentacją licencyjną.

Warunkiem poprawnego audytu jest dostarczenie przez Klienta kompletnych informacji o posiadanych licencjach oraz nałożenie ograniczeń na użytkowników nadzorowanego środowiska (odebranie im możliwości samodzielnych instalacji oprogramowania).