Profesjonalne Usługi Informatyczne

Zarządzanie zasobami dyskowymi

Zarządzanie zasobami dyskowymi wykonywane jest celu optymalizacji wykorzystania przestrzeni dyskowej dostępnej w ramach infrastruktury informatycznej organizacji. Analiza wykorzystanych zasobów pozwala na wcześniejsze wykrycie potrzeb klienta związanych z wypełnianiem się dostępnej przestrzeni na dane. Dzięki temu klient może uniknąć sytuacji, w której nieoczekiwanie nie będzie miał przestrzeni na swoje dane.

W ramach tej usługi oferujemy:

  • zarządzanie zasobami dyskowymi
  • konfigurację i administrowanie macierzami dyskowymi
  • zarządzanie dostępem serwerów do zasobów dyskowych.