Profesjonalne Usługi Informatyczne

Zarządzanie dostępem do Internetu

W ramach usługi zarządzania dostępem do Internetu oferujemy działania zmierzające do jego efektywnego wykorzystania.

Są to:

  • zarządzanie routerami dostępowymi do Internetu
  • monitorowanie urządzeń i łączy
  • konfiguracja dostępu zgodnie z potrzebami klientów
  • aktualizacja oprogramowania urządzeń.