Profesjonalne Usługi Informatyczne

System antywirusowy dla serwerów

Jest to usługa skierowana do firm szukających pełnego, scentralizowanego i  zewnętrznie zarządzanego rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa antywirusowego. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność instalowania, konfigurowania czy aktualizowania oprogramowania antywirusowego na każdej stacji roboczej. Wszystkie te czynności odbywają w tym wypadku za pośrednictwem serwera.

W ramach tej usługi oferujemy:

  • zarządzanie oprogramowaniem antywirusowym
  • aktywna i prawidłowo skonfigurowana ochrona antywirusowa
  • aktualizowane definicje wirusów
  • testowanie i aktualizowanie nowych wersji oprogramowania,
  • ochrona przed wirusami, spyware, adware, rootkitami
  • pomoc przy korzystaniu z oprogramowania przez pracowników.