Profesjonalne Usługi Informatyczne

Opracowanie i wdrożenie wirtualizacji

Wirtualizacja polega na utworzeniu wirtualnego środowiska komputerowego, które stanowi przeciwieństwo środowiska fizycznego. Wirtualizacja obejmuje również wygenerowane komputerowo wersje sprzętu, systemów operacyjnych, urządzeń magazynujących itp. Wirtualizacja umożliwia utworzenie wielu zasobów na bazie jednego komputera lub serwera. W ten sposób poprawia skalowalność i zapewnia obsługę większej liczby obciążeń, a jednocześnie zmniejsza liczbę wymaganych serwerów, ilość zużywanej energii, koszty infrastruktury i nakład prac konserwacyjnych.  W przypadku awarii bez najmniejszych problemów można przywrócić działanie maszyny wirtualnej w stanie sprzed awarii. Z kolei możliwość tworzenia środowiska testowego pozwala na bezpieczne sprawdzenie, jak zachowają się systemy lub urządzenia po zaplanowanych zmianach, nim one faktycznie nastąpią w zasobach produkcyjnych.

W ramach tej usługi oferujemy:

  • audyt infrastruktury pod kątem wdrożenia wirtualizacji
  • opracowanie projektu wdrożenia wirtualizacji
  • instalację i konfigurację elementów infrastruktury wirtualnej
  • przeniesienie środowiska klienta do architektury wirtualnej
  • wykonanie testów.