Profesjonalne Usługi Informatyczne

Inwentaryzacja infrastruktury IT

Inwentaryzacja infrastruktury IT ma za zadanie optymalne wykorzystanie posiadanych przez firmę zasobów informatycznych do realizacji celów związanych z prowadzoną działalnością. W ramach tych działań podejmowane są takie działania jak: ewidencja sprzętu, cykliczna weryfikacja wykorzystania sprzętu oraz konfiguracji. Daje to Klientowi wiedzę pozwalającą na efektywne wykorzystywanie środowiska informatycznego oraz racjonalne podejmowanie decyzji związanych z inwestycjami w nowy sprzęt.

Wdrożenie systemu wymaga ze strony Klienta dostarczenia dokumentów otrzymanych przy ich zakupie, zwłaszcza gwarancyjnych, w których określono terminy, zakresy i poziom wsparcia. Niezbędne jest również jednoczesne wdrożenie procesu zarządzania konfiguracją oraz zmianą.

Inwentaryzacja infrastruktury IT wykonywane jest w kilku etapach:

  • instalowanie i konfigurowanie aplikacji
  • instalowanie agentów na urządzeniach
  • inicjalne zasilenie bazy
  • instalowanie skryptów raportowych
  • weryfikację listy zainstalowanego oprogramowania z dostarczoną dokumentacją licencyjną.

Późniejsze utrzymywanie systemu wiąże się z ciągłym aktualizowaniem informacji o posiadanych zasobach.