Profesjonalne Usługi Informatyczne

Instalacja aplikacji i serwisów na serwerach

Usługę tą oferujemy dla firm wymagających instalowania nowych aplikacji lub serwisów.

Zapewniamy krótki czas wykonania usługi.

W ramach tej usługi oferujemy:

  • instalacja serwisu Active Directory
  • instalacja i konfiguracja serwisów sieciowych (DNS, DHCP itp.)
  • instalacja klienta lub serwera backupu
  • instalacja serwisów typu http (Apache, IIS)
  • instalacja serwerów aplikacyjnych (Tomcat, Weblogic)
  • instalacja serwerów baz danych (MS SQL, MySQL)
  • instalacja serwisów pocztowych (MS Exchange, OWA)
  • instalacja innych aplikacji i serwisów.