Profesjonalne Usługi Informatyczne

Administrowanie środowiskiem użytkownika

Oferowana przez nas usługa administrowania środowiskiem użytkownika jest skierowana do firm poszukujących stałego i kompleksowego wsparcia dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania.

Pomagamy utrzymywać najwyższą wydajność środowiska IT. Dzięki temu klient może skupić się wyłącznie na realizowaniu własnych zadań.

W ramach tej usługi oferujemy:

  • instalację i konfigurację systemu operacyjnego
  • instalację i konfigurację aplikacji biurowych (np. MS Office)
  • update oprogramowania
  • administrowanie elementami infrastruktury
  • instalację i konfigurację stacji roboczych i laptopów.