Profesjonalne Usługi Informatyczne

Zarządzanie tożsamością i dostępami do systemów

Zarządzanie tożsamością i dostępami do systemów informatycznych ma na celu wprowadzenie jasnych procedur przyznawania uprawnień użytkownikom należących do określonych grup.

Dzięki temu można zapewnić użytkownikowi dostęp do wszystkich programów i aplikacji za pomocą jednego logowania.

W ramach tej usługi oferujemy:

  • zarządzanie grupami kont użytkowników
  • nadawanie i odbieranie uprawnień
  • zarządzanie kontami użytkowników
  • utrzymanie systemu kontroli dostępu zgodnie z polityką Klienta
  • generowanie raportów na temat bieżącego stanu kont i uprawnień.