Profesjonalne Usługi Informatyczne

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Usługa  zarządzania bezpieczeństwem informacji skierowana jest do firm potrzebujących maksymalnego poziomu ochrony danych. Bardzo szczególne miejsce zajmują tu dane osobowe.

W ramach tej usługi oferujemy:

  • nadzór nad dostępem użytkowników do systemów przetwarzających dane osobowe
  • nadzór nad systemami zabezpieczeń systemów ochrony danych
  • nadzór nad dokumentacją wymaganą przez ustawę o ochronie danych osobowych.