Profesjonalne Usługi Informatyczne

Zagrożenia bezpieczeństwa w systemach IT

Luki w zabezpieczeniach IT – to słabe punkty systemu bezpieczeństwa informatycznego organizacji, które atakujący wykorzystuje w celu uzyskania dostępu do informacji. Luki mogą skutkować stratą finansową, utratą krytycznych dla firmy informacji, wykonaniem przez atakujących złośliwych działań i dystrybucją nieprawdziwych informacji oraz wykorzystaniem wielu innych luk, które mogą spowodować dalsze naruszenia bezpieczeństwa.
Postęp w dziedzinie technologii spowodował, że złożony system bezpieczeństwa IT może być trudny do samodzielnego zarządzania przez firmy. Co więcej, ilość zagrożeń rośnie z roku na rok. Rośnie wykorzystanie Internetu oraz zapotrzebowanie na większą przestrzeń do przechowywania danych użytkownika i dłuższego okresu ich przechowywania.
Skuteczność systemu IT jest bezpośrednio powiązana z reputacją firmy i bezpieczeństwem finansowym. Ważne jest, aby firmy oceniały i rozwijały środki bezpieczeństwa IT, który zapewniłby wystarczający poziom ochrony danych oraz ograniczył dostęp przez nieautoryzowanych użytkowników.
Poprzez regularne przeprowadzanie ocen bezpieczeństwa informatycznego można uzyskać wgląd w luki w systemie i obszary, dla których należy opracować odpowiednie strategie, polityki i procedury, aby zapewnić ochronę cennych danych organizacji. Dzięki tym ocenom można również zorganizować i wdrożyć najlepszą interakcję między zaporą, systemem antywirusowym, antyspamowym i systemami wykrywania zagrożeń.

Nasza firma wykorzystuje odpowiednią kombinację standardów i opracowanych wewnętrznie działań, aby zapewnić najlepsze rozwiązanie dla firmy klienta. Określamy potencjalne zagrożenia i zabezpieczamy system.

Aby system mógł zostać naruszony, muszą współdziałać trzy kluczowe elementy: podatność systemu lub jego luka, dostęp sprawcy do luki oraz zdolność sprawcy do jej wykorzystania. Aby móc właściwie zabezpieczyć system IT, ważne jest zrozumienie różnych rodzajów ataków, które mogą być podjęte przeciwko systemowi informatycznemu. Przeprowadzana jest wstępna ocena bezpieczeństwa informatycznego w celu oceny potencjalnych zagrożeń, zagrożeń i luk.

Zagrożenia te można podzielić na następujące kategorie:
Backdoor  – Metoda obejścia normalnego uwierzytelniania, dzięki czemu cyberprzestępca może zdalnie uzyskać dostęp do systemu IT.

Denial-of-Service – Powszechne ataki typu “odmowa usługi” (DDoS) używają wielu zainfekowanych hostów, zwykle nazywanych “komputerami zombie”, aby zalać system docelowy żądaniami sieci. Rezultatem jest wyczerpanie zasobów, dzięki czemu system nie nadaje się on do użytku.

Direct-Access Attacks – Nieautoryzowany użytkownik może uzyskać fizyczny dostęp do komputera.

Podsłuch – Podsłuch to akt słuchania prywatnej rozmowy między hostami w sieci.

Spoofing – Podszywanie się jednej osoby lub programu jako drugiej poprzez fałszowanie danych.

Manipulacja – Manipulowanie jest celową modyfikacją produktów w celu uczynienia ich szkodliwymi dla konsumenta.

Odrzucenie – Odrzucenie opisuje sytuację, w której autentyczność podpisu jest kwestionowana.

Ujawnianie informacji – Ujawnianie informacji odnosi się do sytuacji, w której informacje, uważane za bezpieczne, są udostępniane.

Eskalacja uprawnień – Eskalacja uprawnień to sytuacja, w której cyberprzestępca zyskuje podwyższone przywileje lub dostęp do zasobów, które wcześniej były dla nich ograniczone.

Exploit – To narzędzie programowe zaprojektowane w celu wykorzystania luki w systemie informatycznym.

Inżynieria społeczna – Inżynieria społeczna odnosi się do zastosowanej metody oszustwa, wykorzystującej beztroskę zaufanych osób. Na przykład cyberprzestępca może wysyłać wiadomości e-mail podszywając się pod bank, kontrahenta lub klienta, prosząc o szczegóły, takie jak hasła, numery kart itp.

Pośrednie ataki – Atak pośredni występuje, gdy cyberprzestępca używa komputera innej firmy do przeprowadzenia ataku, co znacznie utrudnia odnalezienie atakującego.

Po zidentyfikowaniu luk w systemie opracowujemy skuteczną strategię opartą na wynikach. Po tym następują regularne przeglądy, monitorowanie i audyt systemu w regularnych odstępach czasu w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu. Dzięki temu zintegrowane rozwiązania stale dostosowują się do zmieniającego się środowiska zagrożeń, a system jest sprawny i niezawodny.