Profesjonalne Usługi Informatyczne

Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji

Dla naszych klientów opracowujemy jasny zbiór procedur, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa systemów przechowywania i przetwarzania danych.

Jasno i precyzyjnie określone zasady zmniejszają ryzyko ich utraty bądź dostępu do nich przez niepowołane osoby.

W ramach tej usługi wykonujemy:

  • analizę systemu pod względem poziomu zabezpieczeń
  • analizę występującego ryzyka
  • opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji
  • wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji.