Profesjonalne Usługi Informatyczne

Opracowanie i wdrożenie planów działania w sytuacji kryzysowej

Opracowanie i wdrożenie planów działania w sytuacji kryzysowej oferujemy dla firm zainteresowanych minimalizacją skutków powstałych w wyniku nieprawidłowego działania infrastruktury informatycznej. Dzięki temu potrafimy znacznie skrócić czas przywracania do działania kluczowych procesów, ograniczając koszty wynikające z przestoju.

Analizując ryzyko potrafimy opracować szczegółowe plany postępowania w trakcie powstania sytuacji kryzysowych. Przygotowane plany są następnie testowane i dopracowywane.

W ramach tej usługi oferujemy:

  • analizę ryzyka
  • opracowanie szczegółowych planów na podstawie przeprowadzonej analizy
  • opracowanie szczegółowych procedur
  • przeprowadzenie testów
  • aktualizacja planów działania po przeprowadzonych testach.