Profesjonalne Usługi Informatyczne

Implementacja i konfiguracja zapory sieciowej

Co to jest zapora sieciowa i jak działa?
Zapora – to urządzenie sieciowe, które kontroluje dostęp do sieci teleinformatycznej. Monitoruje ruch przychodzący i wychodzący oraz definiuje reguły pakietów, aby akceptować, odrzucać lub redukować ruch sieciowy. Typowa zapora kontroluje ruchu w sieci poprzez filtrowanie pakietów, usługi proxy i kontrolę stanu. Jeśli ruch przychodzący jest oflagowany przez filtry, wówczas nie ma dostępu do sieci.

Czy firmy potrzebują zapory?
Implementacja zapory jest ważna. Chroni organizację przed zagrożeniami zewnętrznymi i tworzy bezpieczną wewnętrzną sieć. Firma może skonfigurować reguły takie jak serwery FTP, serwery WWW i tak dalej. Oprócz tego firmy mogą kontrolować, w jaki sposób pracownicy organizacji mogą łączyć się ze stronami internetowymi, w jaki sposób pakiety są przesyłane przez sieć i czy pakiety mogą być pominięte w organizacji, czy też nie.

Co to jest zapora następnej generacji?
Zapora następnej generacji jest również znana jako trzecia generacja technologii Firewall. Jest realizowany za pomocą sprzętu lub oprogramowania, wykrywając i blokując potencjalne ataki, polityki bezpieczeństwa, porty i protokoły. Zapora trzeciej generacji działa jako centralna aplikacja do zarządzania, rozdzielając zasady na dużą liczbę urządzeń. Funkcjonuje jako monitor bezpieczeństwa, analizator zachowań użytkowników w celu identyfikacji miejsca złośliwych aplikacji.
Zapora działa również w zakresie analizy zagrożeń i blokuje złośliwe zachowanie użytkownika, spamerów i inne znane wskaźniki zagrożeń. Organizacja może go używać do celów równoważenia obciążenia, wykrywania włamań, odwrotnego proxy, sprawdzania adresów URL, Sandboxing oraz systemu  antywirusowego i antimalware.

Firma ITS7 dostarcza całościowego rozwiązania sprzętowego i programowego dla małych i średnich firm. Pomaga we wdrażaniu i konfiguracji zapory poprzez ocenę możliwych zagrożeń, które organizacje mogą napotkać. Pomaga to odciążyć Klienta od spraw  bezpieczeństwa informatycznego i skoncentrować się na podstawowych działaniach firmy, które przynoszą zyski.

Po zintegrowaniu usługi z systemem minimalizuje się ryzyko naruszenia bezpieczeństwa. Zmniejsza to obciążenie administracyjne związane z bezpieczeństwem, jednocześnie oceniając rzeczywiste luki w zabezpieczeniach w systemie. To działa jak wczesne ostrzeżenie, które aktywnie chroni operacje biznesowe.