Profesjonalne Usługi Informatyczne

Backup w chmurze

Backup stacji roboczych w chmurze jest usługą zalecaną dla firm szukających bezpiecznego, elastycznego a jednocześnie ekonomicznego z punktu widzenia kosztów sposobu na ochronę danych.  Jesteśmy w stanie dostarczyć w pełni funkcjonalny system backupu w modelu BaaS (ang. Backup as a Service), w którym ochrona i odzyskiwanie danych jest zapewnione na najwyższym poziomie technologicznym.

W tym rozwiązaniu Klient nie musi ponosić nakładów na inwestycję w infrastrukturę czy oprogramowanie – firma płaci jedynie za ich wykorzystywanie, a koszty zwykle nie są wysokie i zależą od wielkości danych.

Dzięki tej usłudze możliwe jest uzyskanie szeregu korzyści. Są to przede wszystkim:

  • automatyczny lub manualny backup
  • pełna konfiguracji
  • backup różnicowy/przyrostowy
  • zapewniony dostęp do plików online – przez serwis WWW (odzyskiwanie z każdego miejsca)
  • dziennik zdarzeń.