Profesjonalne Usługi Informatyczne

Backup i archiwizacja

Backup i archiwizacja – to jedne z kluczowych procesów zapewniających ciągłość pracy infrastruktury informatycznej. W każdej firmie nie można pozwolić sobie na ryzyko utraty danych a w razie awarii należy jak najszybciej je przywrócić.

Kluczowymi elementami budowy polityki backupu są dwa parametry:

  • RTO (Recovery Time Objective) – parametr określający czas, w jakim jest możliwe przywrócenie systemu do pracy.
  • RPO (Recovery Point Objective) – określa czas oraz częstotliwość z jaką są wykonywane kopie danych (dni, godziny, minuty).

Określając te wartości, dąży się do osiągnięcia balansu pomiędzy możliwymi stratami a kosztami zapewnienia rozwiązań pozwalających na jak najwierniejsze i możliwie najszybsze odzyskiwanie danych sprzed powstania awarii.

Systemy backupu i archiwizacji umożliwiają wykorzystanie wielu opcji sprzętowych i technologicznych:

  • backup dyskowy z deduplikacją
  • narzędzia do automatyzacji i zarządzania backupem
  • backup stacji roboczych
  • backup w środowiskach zwirtualizowanych
  • backup w chmurze.