Profesjonalne Usługi Informatyczne

Audyt IT

Kompleksowy audyt IT daje odpowiedź na pytanie, czy elementy infrastruktury informatycznej działają zgodnie z dobrymi praktykami IT. Jeśli tak nie jest, to pokazuje które elementy wymagają modyfikacji i poprawy. Kompleksowy audyt skupia się na analizie stanu zabezpieczeń, wydajności infrastruktury IT oraz legalności używanego oprogramowania. Raport końcowy po audycie będzie zawierał odpowiednie zalecenia i sugestie naprawcze.

W ramach tej usługi wykonywane są następujące analizy:

  • analizę zasobów systemowych
  • analizę zabezpieczeń sieci
  • przygotowanie planu naprawczego
  • końcowy raport z wnioskami.